Fikih Islam

Materi tsaqafah Fikih Islam dipelajari semua jenjang (kelas 1 sampai kelas 3). Teori dan praktek. Penekanan pada pelaksanaan ibadah dan muamalah.